Odeslat CV

Home Odeslat CV

Odeslat CV

Souhlasím s podmínkami (vyžadováno)
 Souhlasím se správou, zpracováním a evidencí mých osobních údajů ve společnosti Work Global Agency s.r.o, ve smyslu platné právní úpravy ochrany osobních údajů uvedených v registraci uchazeče. Údaje v mnou uvedeném rozsahu poskytuji dobrovolně na základě vlastních rozhodnutí a bez důsledků s tím, že tyto údaje mohou být spolešností Work Global Agency s.r.o, zpracovány pro účely databáze uchazečů o zaměstnání ve smyslu zákona č.428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlas dávám na dobu neurčitou a podle paragrafu 20 odst. 3 cit. zákona jej lze kdykoliv písemně odvolat.